Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Furnizor actual –  furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată de la care începe derularea unui nou contract.

Furnizor nou – furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru consumator, pe baza unui nou contract de furnizare a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată în contract.

Operator de reţea –  operatorul de distribuţie sau persoana juridică ce exploatează reţeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalaţiile electrice ale locului de consum pentru care consumatorul solicită schimbarea furnizorului.

Profil de consum – algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar prin punctele de măsurare la care, conform reglementărilor, nu este obligatorie montarea unui contor cu înregistrare orară a consumului. Profilele de consum se stabilesc de catre operatorul de distribuţie cu aprobarea ANRE şi pot fi diferenţiate pe tipuri de consumatori. Profilele de consum pentru un anumit tip de consumatori sunt unice pe teritoriul operatorului de distribuţie respectiv.

Schimbarea furnizorului – acţiunea prin care, pe parcursul derulării unui contract, consumatorul decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie contract de furnizare cu un alt furnizor.

Distribuţie de energie electrică – transportul energie electrice prin reţele de distribuţie de ÎT, MT şi JT, cu tensiune de linie nominală până la 110kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;

Operator de distribuţie orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie, titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, întreţinerea, şi dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie, iar unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, privind distribuţia energiei electrice;

Consumator captiv – consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.

Consumator eligibil de energie electrică – consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.