Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Schimbarea furnizorului de energie electrică se face în conformitate cu Ord. ANRE 105/2014.

Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
Ordinul ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
Ordinul ANRE nr. 35/2013 – pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea.
Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice.
Ordinul ANRE nr.28/30.08.2007– Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
Ord. 36/2005 a fost in vigoare de la 12.09.2005 pana la 31.12.2010, fiind abrogat prin Ordinul nr. 35/2010.
Ord. 01/2010 a fost in vigoare de la 01.02.2010 pana la 28.07.2015, fiind abrogat și inlocuit de Ordinul nr. 118/2015.