Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Tot ce trebuie sa faci este sa completezi acest formulat (link catre formular). In maxim 24 de ore vei fi contactat de un reprezentant UGM Energy care iti va acorda tot sprijinul de care ai nevoie.

Schimbarea furnizorului este un serviciu gratuit pentru care nu se percep taxe de conectare sau contractare.

Pentru schimbarea furnizorului de energie electrica vei avea nevoie de urmatoarele documente:

 • Avizul tehnic de racordare (ATR)
 • Noul contract cu UGM Energy
 • Ultima factura emisa de furnizorul actual (pentru a face dovada platii la zi)


Pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale vei avea nevoie de urmatoarele documente:

 • Noul contract cu UGM Energy
 • Ultima factura emisa de furnizorul actual (pentru a face dovada platii la zi)


Poti face plata facturii prin transfer bancar:
SC. UGM Energy Trading SRL
IBAN: RO94BTRLRONCRT0240227001 | Banca Transilvania Lipscani

Un consumator eligibil este un consumator de energie electrică care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.

Consumatorul captiv nu poate alege furnizorul, din considerente tehnice, economice sau de reglementare.

ATR-ul este necesar pentru incheierea contractului de furnizare. Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria utilizatorului din care face parte solicitantul. In functie de aceasta, documentatia va cuprinde dupa caz:

 1. avizul de amplasament, in copie;
 2. studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea sau Fisa de solutie (in cazul solutiilor evidente si pentru consumatorii casnici);
 3. datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;
 4. certificatul de urbanism, in copie si in original, care se restituie;
 5. plan de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum/producere, atat pentru constructiile existente, cat si pentru constructiile noi sau extinderi?pentru constructiile noi sau modificari la cele existente, planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficienta schita de amplasament, cu coordonatele din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
 6. actele societatii, dupa caz: certificat de inmatriculare, cod fiscal sau certificat de inregistrare;
 7. act de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/cladirii in care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita avizul tehnic de racordare, in copie si in original, care se restituie. In cazul spatiilor inchiriate este necesar si acordul proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice.

Pentru toate categoriile de instalatii, in documentatie se vor specifica cerintele privind nivelul de siguranta in punctul de delimitare pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica.
Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea:

 1. direct
 2. prin imputernicit legal
 3. prin proiectant de specialitate


AA-ul se obtine de la distribuitor in vederea racordarii la retea.

Factura de regularizare conţine diferenţa dintre consumul real înregistrat în perioada de regularizare menţionată pe factură si consumul estimat şi facturat. Astfel, pe factură vei găsi atât indexul citit înregistrat la începutul acestei perioade, cât şi cel citit la sfârşitul perioadei. Din acest consum real, este scăzut consumul estimat facturat, valoarea facturii de regularizare reprezentând diferenţa dintre cele două consumuri, care poate fi negativă sau pozitivă.

Apeleaza gratuit Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846) si adreseaza intrebarile tale specialistilor nostri