Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Conform definitiei din Legea gazelor nr. 351/2004, consumator noncasnic de gaze naturale este acel consumator care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.

Conform Ordinului ANRE nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorul noncasnic de gaze naturale, schimbarea furnizorului se poate realiza in una dintre urmatoarele situatii:

  • a) prin trecerea de la furnizare reglementata la furnizare negociata.
  • b) prin schimbarea furnizorului in conditii de furnizare negociata.
  • c) prin trecerea de la furnizare negociata la furnizare reglementata.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale sunt urmatoarele :


Consumatorul noncasnic are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare si in functie de acesta, unul sau mai multi furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

Furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic il contacteaza in vederea incheierii contractului de furnizare negociata a gazelor naturale, transmite acestuia conditiile generale de contractare si initiaza procesul de negociere a clauzelor contractului.

Contractul de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici se incheie cu respectarea Contractului-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici -clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 52/2007, abrogat prin Ordinul nr. 70/2009 și inlocuit de Ordinul nr. 77/2009.

Consumatorul noncasnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze naturale incheie contractul de furnizare, cu luarea in considerare a termenului necesar denuntarii unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu furnizorul actual.

Consumatorul noncasnic de gaze naturale are posibilitatea sa incheie contractul de furnizare negociata cu furnizorul nou in urmatoarele variante:

a)   Cu servicii incluse, prin includerea in pretul final, pe langa pretul de furnizare negociata a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, dupa caz, a tarifului de transport, de distributie -pentru consumatorii conectati in sistemul de distributie, si de inmagazinare subterana a gazelor naturale.

b)   Fara servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractata la pretul de furnizare negociata. In acest caz, pretul care este negociat intre consumatorul noncasnic si furnizorul nou este exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.

In cazul trecerii de la furnizare reglementata la furnizare negociata, consumatorul noncasnic solicita furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementata incheiat cu acesta, cu un preaviz de 75 de zile.

De asemenea, solicita, cu cel putin 45 de zile inaintea datei preconizate pentru inceperea contractului de furnizare reglementata, furnizorului care, potrivit licentei, deruleaza contracte de furnizare reglementata a gazelor naturale in aria unitatii administrativ teritoriale unde se afla locul de consum al consumatorului, incheierea unui astfel de contract.

Furnizorul caruia i s-a inaintat o solicitare de incheiere a unui contract de furnizare reglementata a gazelor naturale nu are dreptul sa refuze incheierea unui astfel de contract, cu exceptia cazului in care incheierea contractului de furnizare reglementata afecteaza semnificativ indeplinirea obligatiilor asumate prin contractele de furnizare reglementata aflate in derulare.

Orice refuz privind incheierea unui contract de furnizare reglementata se justifica consumatorului in cel mult 15 zile de la inregistrarea solicitarii. In acelasi termen, furnizorul are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul

Energiei o notificare a refuzului impreuna cu justificarea transmisa consumatorului noncasnic care a solicitat incheierea contractului.


Furnizorul nou notifica distribuitorului/transportatorului faptul ca acesta va deveni furnizorul consumatorului noncasnic incepand cu data convenita de cele doua parti. Pentru consumatorul noncasnic de gaze naturale care schimba furnizorul se aplica principiul „capacitatea urmeaza consumatorul”.

Furnizorul actual si furnizorul nou notifica distribuitorului/transportatorului capacitatea predata/preluata aferenta consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimba furnizorul.

Incadrarea consumatorului noncasnic intr-o anumita categorie de consumatori nu se modifica ca efect al schimbarii furnizorului de gaze naturale.


Distribuitorul/transportatorul convine si consemneaza impreuna cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua in care furnizorul nou incepe sa vanda gaze naturale consumatorului.