Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Incepand cu data de 1 iulie 2007, Romania, precum si alte 13 tari membre ale Uniunii Europene, si-a deschis, spre concurenta, piata gazelor naturale, astfel incat consumatorii casnici pot opta pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale prin trecerea de la un consum reglementat, initial, la un consum negociat.

Astfel, ANRE a elaborat Metodologia de schimbare a furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 47/2007 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului, sunt urmatoarele:

1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale.
Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, precum si la sediile operatorilor de distributie puteti gasi lista furnizorilor licentiati de gaze naturale.

Consultand aceasta lista, luati legatura cu unul dintre acestia si negociati pretul si clauzele contractului de furnizare a gazelor naturale.

2. Incheierea contractului cu noul furnizor si rezilierea contractului cu actualul Furnizor.
In urma negocierii si a stabilirii, de comun acord, a pretului si a clauzelor incheiati contractul de furnizare a gazelor naturale, luand in considerare termenul de preaviz de 30 de zile necesar denuntarii unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu actualul furnizor.

Notificati, in scris, actualului furnizor intentia dumneavoastra de reziliere a contractului de furnizare incheiat cu acesta, respectand termenul si conditiile de denuntare unilaterala, prevazute in contract.

Va recomandam sa obtineti de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, in scris, a primirii notificarii dumneavoastra.

3. Achitarea tuturor obligatiilor de plata fata de actualul furnizor.
Achitati toate facturile emise de catre actualul furnizor, mai putin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata. In caz contrar s-ar putea ca schimbarea furnizorului sa nu se produca, furnizorul actual putand refuza rezilierea contractului pana la plata facturilor restante.
4. Determinarea indexului contorului.
Distribuitorul impreuna cu noul furnizor, vor consemna intr-un proces verbal, indexul contorului dumneavoastra.

Aceasta citire si consemnare va fi efectuata in ziua stabilita cu noul furnizor ca data a schimbarii, respectiv in ziua in care acesta incepe sa va vanda gaze naturale.

Va recomandam sa cititi si va notati si dumneavoastra indexul contorului de gaze naturale in ziua respectiva