Energy Info: TELVERDE 0800.400.UGM (846)

Acest ghid se adresează consumatorilor eligibili care doresc schimbarea furnizorului precum si consumatorilor captivi ce doresc să beneficieze de dreptul de eligibilitate.

În procesul de schimbare a furnizorului de către un consumator sunt implicate următoarele entităţi:

 • consumatorul de energie electrică.
 • furnizorul actual.
 • furnizorul nou.
 • operatorul de distributie.

Schimbarea furnizorului de energie electrică se face în conformitate cu Ord. ANRE 105/2014.

Etapa 1.
În cazul în care consumatorul eligibil doreşte schimbarea furnizorului alege un furnizor licenţiat. Lista furnizorilor licentiati este afişată pe site-ul ANRE.

Etapa 2.
Consumatorul notifică (Notificare Reziliere) în scris furnizorul actual, că începând cu data de zz.ll.aaaa va avea un alt furnizor. Consumatorul transmite o copie a notificării de reziliere atât către noul furnizor cât şi către operatorul de distribuţie.

Termen: cu 21 de zile înainte de data rezilierii cu respectarea conditiilor contractuale.


Etapa 3.
Furnizorul actual verifică situaţia facturilor rămase de plată şi transmite răspunsul său consumatorului, operatorului de retea şi furnizorului nou.

Termen: în 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de reziliere.


Etapa 4.
Consumatorul achită toate facturile emise de către furnizorul actual. În caz contrar, aceasta ar putea conduce la suspendarea procesului de schimbare a furnizorului.

Termen: cu cel puţin 20 de zile înainte de termenul solicitat pentru reziliere.


Etapa 5.
În vederea încheierii contractului de distribuţie cu noul furnizor, furnizorul nou, respectiv consumatorul transmite către operatorul de retea, solicitarea de contract de distribuţie care să conţină următoarele date:

 • denumirea consumatorului;
 • adresa locului/locurilor de consum;
 • codul punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică;
 • data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;
 • datele de identificare ale furnizorului nou;
 • o copie a notificării referitoare la încetarea contractului de furnizare dintre consumator şi furnizorul actual;
 • Parte Responsabila cu Echilibrarea la care va fi alocat locul de consum de la data prevăzută;
 • datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de distribuţie (Anexa 2).

Termen: în 5 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării de reziliere catre furnizorul actual.


Etapa 6.
Operatorul de retea verifică şi validează corectitudinea datelor, şi transmite răspuns către consumator.

Termen: în 2 zile lucrătoare de la primirea acestora.


Etapa 7.
Operatorul de Retea verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice de schimbare a furnizorului/trecere în eligibilitate din punct de vedere al grupului de măsurare ( dacă consumatorul are montat contor cu decontare orară) şi aduce la cunoştiinţă noului furnizor situaţia consumatorului.

Etapa 8.
În cazul locului de consum pentru care se solicită un nou aviz de racordare, ca urmare a trecerii locului de consum către altă persoană fizică/juridică prin închiriere, concesiune sau orice altă formă, fără schimbarea propietăţii, încheierea unui nou contract de distribuţie pentru locul de consum respectiv este condiţionată de plata de către vechiul titular al locului de consum a facturilor emise către acesta, atât către vechiul frunizor cât şi către operatorul de reţea, dacă fostul titular al locului de consum este semnatar al contractului de distribuţie/transport.

Contractul de distribuţie încheiat de furnizorul actual, încetează la data intrării în vigoare a contractului de distribuţie cu noul furnizor şi este înlocuit de acesta, astfel încât se asigură continuitatea serviciilor de distribuţie.

Perioada de valabilitate a contractului de distribuţie încheiat cu furnizorul nou trebuie coincidă cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat de noul furnizor cu consumatorul.

Contractul de Distribuţie va fi întocmit conform Ord. ANRE nr. 90/2015 – Privind  aprobarea  Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.


Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică nu se percepe nicio taxă.